Jobcenter Albertslund

Hverdagens medbyggere består udover børn og fastansatte af borgere visiteret fra Jobcenter Albertslund. Jobcentret hører under Albertslund Kommunes Sundheds- og Socialforvaltning.

I Vikingelandsbyen får borgeren mulighed for at grundlægge varige interesser og færdigheder inden for pædagogik, formidling, håndværk, arkæologi, historie, kultur m.m. Gennem oplevelse af det nyttige, skabende arbejde i opbygningen af Vikingelandsbyen til glæde for andre kan borgeren udvikle øget selvværdsfølelse og livskvalitet til gavn for sig selv, sin familie og samfundet som helhed.

Det er målet, gennem deltagelse i alle områder af Vikingelandsbyens arbejde, at borgeren hurtigst mulig bliver parat til at påbegynde arbejde eller uddannelse.