Miltærnægtere

Vikingelandsbyen nød i flere år godt af den samfundsnyttige tjeneste som ydes af militærnægtere.

Her viser Bjarke stolt resultatet af den huggeteknik han lærte hos os. Dette stykke tømmer udgør overlæggeren på vores indgangsportal.