Bestyrelse

 

Bestyrelsens formål er at tilføre Vikingelandsbyens aktiviteter tværfaglig og tværsektoriel viden og give brugere og andre interessenter indflydelse på Vikingelandsbyens aktiviteter.

Vikingelandsbyens bestyrelse består af:

Paw Østergård Jensen  - repræsentant for Kommunalbestyrelsen

Søren Hald - repræsentant for skolelederkredsen

Jonas Karmann - repræsentant for lærerkredsen

Jette Bonde - repræsentant fra venneforeningen

Morten Loof Andersen - repræsentant fra Danmarkshistorien i Vestskoven

En tilforordnet fra Kroppedal Museum. Uden stemmeret.

Vikingelandsbyens bestyrelse udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som er fastsat af Kommunalbestyrelsen, herunder aftale om nettobevillingsstyring.

  • Bestyrelsen er lederens strategiske og faglige sparringspartner i relation til udvikling af området og høres i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedsplaner og andre strategiske beslutninger.
  • Indstillinger til fondsansøgninger og ekstern finansiering forlægges bestyrelsen til udtalelse. Bestyrelsens udtalelse påføres ansøgningen.
  • Bestyrelsen kommer med forslag og ideer til aktiviteter og samarbejde.
  • Bestyrelsen medvirker ved ansættelse af personale med 1 medlem i ansættelsesudvalg.

Bestyrelsens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.