Gå til hovedindhold

Nyheder

Sæsontilmelding 2024 og Generalforsamling i Vikingelandsbyens Venner

Indhold

  Sæsontilmelding 2024

  Husk at tilmelde din klasse/ institution til årets børnesæson!

  I kan tilmelde Jer til sommerhalvåret, fra d. 1. december 2023 til d. 15. februar 2024.

  Vores formidling dækker alle aldersgrupper. Læs mere her på hjemmesiden.

  Vi glæder os til at høre fra Jer! 

  Indkaldelse til den 30. generalforsamling i Vikingelandsbyens Venner

  Tirsdag den 5. marts 2024 kl. 19.00 i Vikingelandsbyens Multihus

  Dagsorden ifølge vedtægterne:
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens beretning og regnskab for 2023.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Fælles snak om året der gik, og hvad foreningen skal udrette i året 2024.
  6. Valg til bestyrelsen.

  I lige år skal vælges 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er Thomas, Jette og Henrik:
   1. Bestyrelsesmedlem Thomas. Thomas modtager genvalg.
   2. Bestyrelsesmedlem Jette. Jette modtager genvalg. 
  3. Bestyrelsesmedlem Henrik. Henrik modtager genvalg.

  Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, en revisor og en revisorsuppleant.
  På valg er Randi og David, Pia og Bent
   1. Suppleant Randi. Randi modtager genvalg
   2. Suppleant David ?? David er på ferie i øjeblikket

  Revisor Pia Pia modtager genvalg.  Revisorsuppleant Bent Bent modtager genvalg
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.
  9. Oplæsning og godkendelse af referatet.
   

  Forslag til punkt 7. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, dvs. senest d. 14. februar 2024.

  Bestyrelsen foreslår, at vedtægtens § 9.1 med ordlyden: ”Venneforeningens formand er repræsentant i Vikingelandsbyens bestyrelse samt Kroppedal Museums Repræsentantskab”, ændres til ”Venneforeningens formand er repræsentant i Vikingelandsbyens bestyrelse”. Begrundelsen er at Kroppedal Museum har nedlagt repræsentantskabet.

  Efter dagsordenens punkt 8. Eventuelt, vil Vikingelandsbyen orientere jer om aktiviteter, projekter og planer for 2024. 


  Bestyrelsen vil konstituere sig efter på det førstkommende bestyrelsesmøde d. 19. marts 2024.

  Vi glæder os til generalforsamlingen og til en god og konstruktiv dialog med jer medlemmer om Venneforeningens aktiviteter og vores støtte til Vikingelandsbyen.

  Med venlig hilsen,


  Bestyrelsen,
  Vikingelandsbyens Venner