Mimersdage

Mimersdagene er fordybelse i et eller flere håndværk og de er altid velbesøgt.

Se oversigten over tidligere års Mimersdage