Gå til hovedindhold

Generalforsamling

Generalforsamling holdes første kvartal i året. Her finder du oplysning om aktuelle generalforsamlinger

 • Læs op

Indhold

  D 15. januar 2020.

  Indkaldelse til den 26. generalforsamling i Vikingelandsbyens Venner

  Tirsdag den 3. marts 2017 kl. 19.00

  i Vikingelandsbyens Multihus

  Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens beretning og regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Fælles snak om året der gik, og hvad foreningen skal udrette i året 2020.
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.
  9. Oplæsning og godkendelse af referatet.

  I henhold til vedtægterne skal forslag være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Alle forslag skal sendes til vikingven@gmail.com.

  Indkaldelse (pdf - 749 kb) 

  Beretning for 2019 (docx - 813 kb)

  Referat fra generalforsamlingen (pdf - 776 kb)

  Indkaldelse (pdf - 754 kb)

  Beretning (pdf - 773 kb)

  Referat (pdf - 798 kb)

  Indkaldelse: 17. januar 2018

  Indkaldelse til Generalforsamling i foreningen Vikingelandsbyens Venner

  Kære medlem(mer)

  Du/I indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling i Vikingelandsbyens venner

  Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19:00

  i Multihuset i Vikingelandsbyen, Ledøjevej 35, 2620 Albertslund

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes sendt til bestyrelsen på mail til vikingven@gmail.com senest d. 6. februar 2018.

  Dagsorden for generalforsamlingen vil blive udsendt samtidig med eventuelle indkomne forslag senest 15. februar 2018. 

  Generalforsamlingen indvarsler den nye sæson og dermed også betaling af kontingent for 2018. Se venligst vedhæftede "girokort". 

  Kontigent bedes betalt senest 1. februar 2018

  Dagsorden (pdf - 754 kb)

  Beretning (pdf - 762 kb)

  Referat (pdf - 778 kb)

  Indkaldelse til den 23. generalforsamling i Vikingelandsbyens Venner

  Tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19.00

  i Vikingelandsbyens Multihus

  Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens beretning og regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Fælles snak om året der gik, og hvad foreningen skal udrette i året 2017.
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.
  9. Oplæsning og godkendelse af referatet.

  I henhold til vedtægterne skal forslag være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Alle forslag skal sendes til formanden Danny@woodshavings.dk.

  Valg: Der skal i 2017 vælges medlemmer til følgende bestyrelsesposter:

  2 bestyrelsesmedlemmer for to år: 
  På valg er Ralf Kleis Larfred og Birgitta Höglund og begge modtager genvalg.

  2 suppleanter for ét år: 
  På valg er Annitta Jørgensen og en ny.  Annitta modtager genvalg. 

  1 revisor for ét år: 
  På valg er Pia Cederval Andersen. Pia modtager genvalg.

  1 revisorsuppleant for ét år: 
  På valg er Bent Pedersen. Bent modtager genvalg.

  Når selve generalforsamlingen er afsluttet, vil Vikingelandsbyen orientere jer om aktiviteter, projekter og planer for 2017.

  Bestyrelsen vil konstituere sig efter GF eller på det førstkommende bestyrelsesmøde.

  Vi glæder os til generalforsamlingen og til en god og konstruktiv dialog med jer medlemmer om Venneforeningens aktiviter og vores støtte til Vikingelandsbyen.

  Husk at du skal have indbetalt kontingent, 100 kr. Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på vores generalforsamling. 

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen

  Vikingelandsbyens Venner

  Beretning 2016 (docx - 806 kb)

  Referat fra generalforsamling i Vikingelandsbyens Venner 2017 (docx - 806 kb)