Gå til hovedindhold

Høslet

Slå med le på vikingebondens marker (Fra 5. klasse)

Indhold

  I juni måned skal vi høste det gode saftige græs, der vokser langs med vikingevejen. Sammen med vikingebonden, skal I skære græsset med leer, magen til dem vikingerne brugte. Når græsset er skåret, skal det rives sammen og hænges til tørre på rafter. Efter 2 ugers tørring køres det i stalden og bliver brugt som vinterfoder til får og geder i Vikingelandsbyen.

  Under forløbet vil eleverne få kendskab til brugen af en le og hvordan man holder den skarp. De vil få indsigt i, hvordan vikingerne høstede deres marker, og hvorfor vi stadig kan gøre gavn af deres høst metoder i moderne tider.
  Inden vi forlader markerne vil vi fortælle jer lidt om forskellige naturtyper, biodiversitet og mangfoldighed.
  Før I kommer til en høstdag, kan I øve jer på udtrykket ”Eng er agers moder”. Så vil vi afsløre for jer, hvad det betyder.

  Kompetencemål

  Historie
  -Eleverne lærer om gamle driftsformer
  -Den tekniske viden om hvordan leen bruges er en immateriel kulturarv som stadig er levende

  Natur og teknik
  -Eleverne får indsigt i moderne høslet, som et eksempel på naturpleje på baggrund af et bestemt natursyn
  -Eleverne stifter bekendtskab med  naturfaglige begreber som biodiversitet og arter

  Biologi
  -Der perspektiveres til, at ikke al menneskelig indflydelse på naturlige økosystemer er negative.