Gå til hovedindhold

Om grubehusene

-

Indhold

   - Albertslund Kommune

  'Grubehus' kaldes mindre huse der er delvist nedgravet, og ofte forsynet med et ildsted. Arkæologisk, kendes de i Danmark fra en lang periode, der strækker sig fra omkring år 400 til 1100. Man mener, at grubehuse har været brugt til håndværk - nogle gange også til beboelse. I 'Den store danske ordbog' kan man læse, at ordet grube betyder fordybning eller hul i jorden. Ordet er beslægtet med grav, og fra oldnordisk gròf.

  Vikingelandsbyens grubehuse blev i 1992 rekonstrueret som kraftige, tømmerbyggede huse med henholdsvis bul- og stavvægge. Alle tre huse fik græstorv som tag. Oprindeligt var Vikingelandsbyen faktisk tænkt som en grubehus-landsby, der måske kunne have hørt under en nærliggende stormandsgård. Grubehus bebyggelsen kom derfor til at bestå af to håndværkerhuse og et beboelseshus (den første tanke var, at der skulle have været to beboelseshuse).

  1992

  Grubehuse har en begrænset 'levetid' da de nedgravede stolper rådner lige så stille op. Vinteren 2010 restaurerede vi håndværkerens hus og har efterfølgende lappet på husene efter bedste evne.

  Udskiftning af grubehusene

  I 2020 begyndte arbejdet med at bygge nye grubehuse. Vi startede med et Vævehus, og når det nye står klart, vil vi rive det gamle hus ned og genbruge tømmeret til de andre grubehuse - ligesom man gjorde i vikingetiden. Arbejdet vil foregå over de næste 8-9 år, hvor husene vil blive taget ned efterhånden som de nye kommer til. Det bliver en spændende proces, og landsbyen kommer at se ganske anderledes ud når vi er færdige.

   

  Vidste du...

  ...at arkæologisk er grubehuse forholdsvis lette at finde, fordi de blev gravet en halv til en hel meter ned i jorden. Når mulden i forbindelse med en udgravning skrabes væk, vil husene dukke frem som store runde, firkantede eller ovale mørke pletter i undergrunden. Ved overflyvning af et sådant område ved høsttid vil de samme huse kunne ses som grønne felter i afgrøden. Det skyldes, at der er mere næring i de tomter, hvor grubehusene har ligget. Afgrøden vil derfor vokse lidt mere og modne en anelse senere.