Gå til hovedindhold

Stald og lade

-

Indhold

   - Albertslund Kommune

  Vi byggede vores stald i to etaper - først den vestvendte stalddel og dernæst ladedelen som en tilbygning. 

  Arkæologerne fra Kroppedal deltog i 1994 i udgravningen af en gård i Tårnby, som blev dateret til 1100-tallet. Gårdtypen fra denne periode har stuehus med buede langvægge og selvstændige stalde, lader og lignende med mere uregelmæssige vægforløb, som udgraveren fra Tårnbyudgravningen tolker som en mulig tilbygning. Dengang som nu byggede man til, når nye behov opstod.

  Stalden mod vest byggede vi med tværgående 'bind' efter gammel sjællandsk skik. Et bind består af to jordgravede stolper bundet sammen med en tværbjælke. Stolpehullerne har vi anbragt som i Tårnbyfundet. Stalden fik lerklinede vægge og stråtag. Laden mod øst blev en toskibet bygning med to solide midterstolper. Den er forbundet til stalden med en åben vognport. Laden har bulvægge og tørvetag med noget mindre hælding end staldens stråtag.

  Byggeriet blev finansieret med frivillige bidrag, egen opsparing og fondsmidler fra Friluftsrådet.

  Forslaget til stald og lade er udarbejdet af arkitekt MAA, mag.art. Bente Draiby.