Gå til hovedindhold

Vikingelandsbyens bestyrelse

Bestyrelsens formål er at tilføre Vikingelandsbyens aktiviteter tværfaglig og tværsektoriel viden og give brugere og andre interessenter indflydelse på Vikingelandsbyens aktiviteter.

 • Læs op

Indhold

   

  Vikingelandsbyens bestyrelse består af:

  Paw Østergård Jensen - repræsentant for Kommunalbestyrelsen

  Søren Hald - repræsentant for skolelederkredsen

  Jonas Karmann - repræsentant for lærerkredsen

  Jette Bonde - repræsentant fra venneforeningen

  Morten Loof Andersen - repræsentant fra Danmarkshistorien i Vestskoven

  En tilforordnet fra Kroppedal Museum. Uden stemmeret.

  Vikingelandsbyens bestyrelse udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som er fastsat af Kommunalbestyrelsen, herunder aftale om nettobevillingsstyring.

  Bestyrelsen er lederens strategiske og faglige sparringspartner i relation til udvikling af området og høres i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedsplaner og andre strategiske beslutninger.
  Indstillinger til fondsansøgninger og ekstern finansiering forlægges bestyrelsen til udtalelse. Bestyrelsens udtalelse påføres ansøgningen.
  Bestyrelsen kommer med forslag og ideer til aktiviteter og samarbejde.
  Bestyrelsen medvirker ved ansættelse af personale med 1 medlem i ansættelsesudvalg.
  Bestyrelsens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.