Gå til hovedindhold

1995

-

Indhold

  1995 stod i det sagte, men målrettede, fremskridts tegn. Med en varm og lys skurvogn i sin besiddelse, samt udsigten til etablering af rindende vand og derved også en græssende dyrebestand, fortsatte Vikingelandsbyen med at udvide. Selv flere øksetyverier eller gentaget hærværk på landsbyens nybyggede bageovn kunne ikke kue byggelysten.

  Der var ingen mangel på udfordringer, som kendetegnede 1995. Og medbygger-engagementet hos de besøgende skolebørn, varierede da også enormt. Udover en del udfordringer med at få alle involverede til at bibeholde illusionen om en arbejdsgang, som den tog sig ud for 1000 år siden, stod man sågar overfor Albertslundudgaven af et trælleoprør. Et oprør der dog for en stund blevet afværget, gennem en appel til Albertslundbørnenes medborgerskabslige bevidsthed.

  Landsbyens ledere, Jørgen Bay og Jørgen Poulsen, fik mulighed for at videreuddanne sig i 1995. Dette indebar besøg fra nær og fjern. Sløjdlærerskolen og Danmarks Lærerhøjskole lagde så tag til deres videre dannelse, mens museumsinstitutioner i Ribe, Hedeby og Dannevirke besøgtes med henblik på kompetenceudveksling indenfor den historieske værkstedsformidling.

  Her kan du læse Vikingelandsbyens årsberetning 1995  og forneden kan du læse om årets åbent hus arrangement d. første søndag i juni. Anne-Marie Arce stod for årets plakatkunst.

  Danmarkshistorien i Vestskoven 1995

  Vikingetid i Vestskoven