Gå til hovedindhold

1993

-

Indhold

  I 1993 slog Vikingelandsbyen i Albertslund for første gang dørene op for besøgende. Åbningen blev som så mange andre skelsættende begivenheder, muliggjort gennem vedholdende ildsjæleri. Derudover var de frivilliges evner bag rattet på en rendegraver heller ikke uvæsentlige, da det gjaldt den sidste fase af Vikingelandsbyens færdiggørelse. Byen stod således klar til den officielle åbningsdag d. 6. maj.

  Den regionale interesse i Vikingelandsbyen, viste sig herefter at stige støt, i takt med at Landsbyens eksistens og unikke formidlingsprofil, blev Albertslunds borgere bekendt. Flere skoler og institutioner måtte sågar ringe forgæves, i håbet om en tusindårig tilbagefærd i historien. Samarbejde viste sig at være nøgleordet, ikke kun for året 1993, men som en del af Vikingelandsbyens fortsatte eksistensgrundlag. Dette sås tydeligst i interaktionen mellem Vikingelandsbyen og lokale organisationer såsom Børneforvaltningen, Vikingegruppen og Skovens Folk mfl. Sådanne interaktioner har siden vist sig som værende en urkraft for Vikingelandsbyen.

  Vikingelandsbyens fremtidsvisioner bar i året 1993, i allerhøjeste grad præg af planen om at blive selvforsynende. Iboende i selvforsyningen øjende man - foruden de åbenlyse fordele - også muligheden for at kunne visualisere vigtigheden af at kunne løfte i flok, når man som vikingesamfund skulle have den daglige husholdning til at løbe rundt.

  I 1993 udgav Vikingelandsbyen en årsberetning  hvor tanker kunne formuleres, behov udtrykkes og begivenheder evalueres. Årsberetningerne fortsatte helt frem tom. 2002, hvor kommunens virksomhedplan sammen med Vikingelandsbyens hjemmeside overtog årsberetningens opgaver.

  Danmarkshistorien i Vestskoven  blev markeret med et åbent hus arrangement den første søndag i juni måned. Denne dag blev herefter en årligt tilbagevendende tradition. Anne-Marie Arche tegnede plakaten for årets arrangement og du kan læse mere om emnet for dagen i undersiden forneden.

  Danmarkshistorien i Vestskoven 1993

  Det historiske landskab i Vestskoven.