Gå til hovedindhold

Idégrundlag

Brug fortiden i fremtiden

 • Læs op

Indhold

  Albertslund er en ny by, besjælet fra begyndelsen af en stor fællesskabsfølelse og nybyggerånd. Nye kulturer, traditioner og samværsformer skal udvikles af en ung og børnerig befolkning, der samtidigt repræsenterer mange forskellige nationaliteter. Vi i Vikingelandsbyen ser os selv som brobyggere i kulturmødet, med afsæt i vikingernes verdensomspændende færden og den inspiration de fik fra fremmende lande. Dette afspejledes naturligt i udformningen af vores virksomhedsplan.

  Vi har formuleret vores formål som "at formidle vikingetiden som en del af vores historiske og kulturelle rødder." Med udgangspunkt i eksperimenterende aktiviteter, der bygger på den nyeste viden inden for arkæologi og historie, søger vi stadig større indsigt i og forståelse for vikingernes liv i alle dets facetter.

  Vi ligestiller håndens og åndens arbejde. Gennem formidling af hele processer vil vi give indsigt i helheder og styrke evnen til at se bag om en given fremtrædelsesform - for vikingebarnet var alt jo mere synligt og gennemskueligt.

  Vi opfatter mennesket som et socialt og historisk bevidst handlende væsen. Gennem samspillet mellem natur og kultur søger vi en bevidsthed om vores medansvar for at skabe en bæredygtig udvikling.

  Alle vores aktiviteter er styret af elementerne; fordybelse, nærvær og medbyggertanken. Vores motto er Brug fortiden i fremtiden.

  Læs Vikingelandbyens arbejdsgrundlag