2011

Vikingelandsbyens Nyhedsbrev 2011 (pdf - 1,3 MB) udkom i slutningen af januar. Tilmeldingsfrist til børnesæson 2011 var d. 8. februar og tema for året blev husdyr.

Børnesæsonen blev indledt d. 26. april og afsluttet d. 13. oktober.

 

Danmarkshistorien i Vestskoven

Søndag d. 5. juni afholdt vi traditionen tro Danmarkshistorien i Vestskoven med åbent hus kl. 12- 16. Årets tema var Historien i Landskabet  og blev fejret med tre forskellige ture i landskabet. Alle turene blev inledt og afsluttet  i Vikingelandsbyen.

 

Vikingelandsbyens fejrede sin 19-årsdag

lørdag d. 3. september kl. 12-16

Program:

Kl. 12.15 Velkomst.

Kl. 12.15 Indvielse af stalden.  Tale ved Lars Toft Simonsen (pdf - 67 kb)
, formand for Kulturudvalget og Vikingelandsbyens bestyrelse.

Kl. 13.00 Aktiviteter: demonstration, håndværk, historiefortælling, musik

Kl. 14.30 Smagsprøver fra det gamle vikingekøkken

 

Aktiviteter knyttet til staldbyggeriet; prøv f.eks. at lægge lindebast snor eller bore med skebor. Demonstration af håndværk, fåreklipning, uldarbejde m.m. Historiefortælling og musikalsk underholdning i stalden.

stalden - færdig   Bente Draiby holder tale

 

Informationstavlerne ved vikingevejen  

blev offentliggjort torsdag den 8. september 

De første bro- og vejbisser var 5x fra Herstedlund Skole og deltog i arrangementet.

Program:

13.00 ved Kroppedal Museum

Offentliggørelse ved Jan Milandt, centerchef for fritid og kultur, Høje-Taastrup Kommune og Museumschef Lars Buus

13.30 ved tavlen ved Vikingelandsbyen

Offentliggørelse ved Asger Villemoes Nielsen, Kulturdirektør i Albertslund Kommune, Jens Peter Bundgård, Naturstyrelsen og Jørgen Poulsen, leder af Vikingelandsbyen. Du kan downloade og læse Asger Willemoes Jensens tale (pdf - 13 kb)  og  Jens Peter Bundgårds tale (pdf - 13 kb)

Det nye vejstykke og 5x   Tavlen ved Vikingelandsbyen bliver afdækket af Asger Villemoes

  

Efterårsferien

Vikingelandsbyen var åben for publikum tirsdag, onsdag og torsdag fra 10-14. Husene var åbne og man kunne give et nap med på vikingevejen. Ved middagstid blev der mulighed for at få en smagsprøve på vikingernes dagligdags mad.

Mimersdagene  

Årets Mimersdage fandt sted lørdag d. 5.  til tirsdag d. 8 november. Emnene var tov og rebslagning - bl.a. fik vi fremstillet et tov i sælskind -  og "det gamle nordiske køkken." Den sidste aften samledes vi til kartegilde

 

Jól i Vikingelandsbyen 

blev fejret torsdag d. 1. december klokken 19 - ca. 21.30.

 

Børnenes Jól,

 tirsdag d. 6. december kl. 16 - ca. 18.30. Vi arbejdede i husene og trak os efter velgjort arbejde ind i Salshuset for at fejre lysets fest med mad, lege og fortælling.

 

Medbyggeraftnerne

Vi mødtes fra klokken 17 til alskens håndværk inde eller ude, som vejret nu tillad det.  

Fra tirsdag den 26 april var husene åbne på vores byggeaftener fra klokken 19 til 20 hvor vi fortalte interesserede om vores projekter.

Medbyggeraftnerne kørte frem til d. 12. juli og startede igen d. 16. august. Årets sidste medbyggeraften var d. 22. november.